.HOME

INTRODUCTIE

.ERFGOED

.TEKENINGENARCHIEF

.JUBILEUMBOEK

.LOCOMOTIEVENCOLLECTIE

.GOUDEN BACKER & RUEB SPELD

.PEILGLAS

.NIEUWBOUW LOCOMOTIEVEN

.CONTACT

                

ENGLISH SUMMARY

De bibliotheek van Backer & Rueb is gebaseerd op de verzameling van Ir. Van Weel, mededirecteur van Ir. Rueb en medestudent van Ir. Labrijn en Ir. Pont die bij de Nederlandse Spoorwegen naam zouden maken als locomotiefontwerpers.

De bibliotheek bevat twee categorieŽn van zowel Nederlandse als buitenlandse werken op het gebied van locomotiefconstructies als instructie- en opleidingmateriaal voor bedienend- en werkplaatspersoneel.

De belangrijkste categorie zijn de titels betreffende de locomotiefconstructie. De werken van Ir. Westendorp, de constructeur van de SS-serie 700 (NS 3700), nemen hier een belangrijke plaats in. Zo is zijn collegedictaat "Locomotieven" uit 1919 -1920 niet alleen in gedrukte vorm aanwezig maar ook als manuscript in schrijfmachineschrift met handgeschreven aantekeningen van Ir. Pont, de latere ontwerper van de laatste NS stoomlocomotiefserie 3900.

Ook bevinden zich in de verzameling een aantal Nederlandse departementale voorschriften betreffende beschildering, toe te passen materialen en constructiewijzen ten behoeve van locomotiefbestellingen van de Nederlandse overheid.

Een deel van de verzameling is gedigitaliseerd. Samen met Uitgeverij Uquilair bv. wordt gewerkt aan een uitgave over de ontwikkelingen van de stoomlocomotief in Nederland. Deze uitgave is gebaseerd op hetgeen in de Backer & Rueb aanwezig is en wordt mogelijk geschreven door meerdere auteurs. 

Een uniek deel van de bibliotheek wordt gevormd door de verschillende ontwikkeling- en simulatie software zoals verschillende cad-paketten voor het maken van 2- en 3D ontwerpen en simulatiepaketten van schuifbewegingen en rijgedrag. Overigens werkt Backer & Rueb nauw samen met verschillende partners waarvan hun specifieke software toegankelijk is.