.HOME

INTRODUCTIE

.ERFGOED

.BIBLIOTHEEK

.JUBILEUMBOEK

.LOCOMOTIEVENCOLLECTIE

.GOUDEN BACKER & RUEB SPELD

.PEILGLAS

"De Ervaring" is lid van een zeer select groepje van eigenaars/beheerders van archieven van locomotiefbouwers.

Wereldwijd zijn maar vijf archieven toegankelijk. Van Beyer Peacock in Manchester, Henschel in Kassel en Backer & Rueb in Breda zijn de archieven ontsloten. De archieven van Werkspoor zijn versnipperd over heel Nederland en het archief van Krauss-Maffei zit achter slot en grendel in het Beierse Ministerie van Economische zaken in München. Unaniem zijn de beheerders van mening dat het archief van Backer & Rueb het meest complete is op zijn gebied omdat het ook detailtekeningen bevat.De andere archieven bevatten slechts algemeen plantekeningen.

In aanloop naar het 150-jarig jubileum is het gehele Backer & Rueb archief in een omvangrijke operatie gedigitaliseerd en komt in het jubileumjaar - onder voorwaarden- ter beschikking. Voor afdrukken zal hetzelfde tarief worden gehanteerd als dat van de archieven van Henschel en Beyer Peacock.

 

Het archief bevat nog meer.

Het tramarchief van Allan uit Rotterdam, voor zover beschikbaar, is ook ook gedigitaliseerd. Verder zijn nog alle tekeningen aanwezig van al het NZH-materieel voor zover dat door Beynes is gebouwd. Hiervan is reeds gebruik gemaakt bij de bouw van de draaistellen en bakframe van tramrijtuig B 303.

Voorts loopt er een verzoek van het Breda's Archief om het daar aanwezige fotoarchief van de BBA te digitaliseren en te catalogiseren.

Ten slotte bestaat er  - niet onbelangrijk - een toegang tot tekeningen van NS-stoomlocomotieven welke zich niet in Het Utrechts Archief bevinden. Hiervan is een gedeelte reeds gedigitaliseerd. Het betreft hier de meest bekende NS-locomotiefseries zoals onder andere de 2000, 3500, 3900, 4500, 5800, 6000 en de 6100-en.

.NIEUWBOUW LOCOMOTIEVEN

.CONTACT

                 

ENGLISH SUMMARY