ANBI

Naam instelling:

Stichting De Backer & Rueb Ervaring

Fiscaal nummer:

NL. 8528.27.179

Nummer inschrijving Kamer van Koophandel:

54370469

Bezoekadres stichting

Doelstelling

Beleidsplan hoofdlijnen:

K.v.K. Breda

Namen (functie) bestuurders:

J.E.F.L. Simons, Breda, voorzitter

H.A. Stein, Breda, secretaris

Beloningsbeleid:

Niet van toepassing

Verslag actuele activiteiten

FinanciŽle verantwoording:

Een maal per jaar door middel van een door Beekmans & Slaats Accountants, Helmond opgesteld financieel jaaroverzicht.

 

Organisatie structuur

De stichting De Backer & Rueb Ervaring is een door de belastingdienst erkend als culturele instelling (Algemeen Nut Beoogde Instelling = ANBI)

De stichting heeft een bestuur (onbezoldigd) en het bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht (onbezoldigd). De stichting heeft geen vaste medewerkers en een wisselend aantal vrijwillige medewerkers.